کلینیک زیبایی دکتر اثنی عشری

کلینک کاشت موی دکتر اثنی عشری ، در زمینه های زیر اماده  خدمت رسانی هستند:

  • کاشت موی سر
  • کاشت ابرو
  • کاشت در محل سوختگی و اسکار جراحی